Terminai ir sąlygos

1. Klientas apsilankęs parduotuvės internetiniame puslapyje pasirenka jam patinkančias prekes. Jo pasirinkimo pagrindu suformuojamas prekių krepšelis.
   SVARBU: prieš pasirenkant prekę, atidžiai perskaityti drabužio išmatavimų aprašymą, esantį po prekės nuotrauka. Ir tik tuomet išsirinkti sau tinkamo dydžio drabužį.
2. Suformavus prekių krepšelį, Klientas turi suvesti duomenis, būtinus pasirinktoms prekėms pristatyti: savo vardą, pavardę, adresą, kuriuo bus pristatomos prekės, telefoną bei papildomą informaciją, kuri gali būti svarbi pristatant užsakytas prekes. MadosTonas.lt patvirtina, kad Kliento pateikti duomenys bus naudojami išskirtinai tik prekių pardavimo ir pristatymo tikslais, nepažeidžiant LR teisės aktų numatytų reikalavimų asmens duomenų apsaugai.
3. Paskutiniame lange sugeneruojami visi Kliento pateikti duomenys, prieš kuriuos patvirtindamas, Klientas privalo įsitikinti, jog pateikti duomenys yra teisingi ir atitinkantys jo pageidavimus. Klientas turi galimybę pataisyti klaidingus duomenis prieš išsiunčiant užsakymą MadosTonas.lt. Klientui taip pat suteikiama galimybė koreguoti asmeninius duomenis, būtinus prekių pristatymui, jau po užsakymo pateikimo. Klientui nesuteikiama galimybė patvirtinti užsakymo iki to momento, kol jis pažymi, jog yra susipažinęs ir sutinka su MadosTonas Parduotuvės Taisyklėmis. Tuo atveju, jeigu prieš prekių pasirinkimą Klientas nėra susipažinęs su Parduotuvės Taisyklėmis, jis tai privalo atlikti prieš patvirtindamas savo užsakymą bei jame pateiktus duomenis.
4. Klientui patvirtinus užsakymą, jis nusiunčiamas MadosTonas.lt. Užsakymas laikomas pateiktu nuo to momento, kai jį gauna MadosTonas. Kartu tokiu atveju laikoma, jog tarp Kliento ir MadosTonas yra sudaryta nuotolinė sutartis. Tačiau tokia sutartis laikoma vykdytina tik nuo to momento, kai MadosTonas gauna patvirtinimą iš banko apie atsiskaitymą už  prekes.  Jei klientas pasirenka apmokėjimą pašte, sutarties pradžia yra užsakymo gavimo momentas.
5. Klientui pateikus užsakymą, MadosTonas sistema automatiškai atsiunčia Klientui elektroninį laišką, kuriame nurodomos užsakytos prekės bei Kliento pateikti duomenys.
6. MadosTonas gavus pranešimą iš banko, jog Klientas atliko mokėjimo pavedimą prekėms iš Parduotuvės pirkti, Klientui išsiunčiamas pranešimas nurodytu elektroninio pašto adresu. Pranešimo iš banko gavimo momentas laikomas sutarties tarp Kliento ir MadosTonas vykdymo pradžios momentu. Jei klientas pasirenka apmokėjimą pašte, gavus siuntą, užsakyta prekė išsiunčiama nedelsiant.
7. Kliento pateiktas užsakymas saugomas MadosTonas duomenų bazėje remiantis Lietuvos Respublikos galiojančių teisės aktų reikalavimais dėl tokių duomenų saugojimo termino, bet ne ilgiau 14 dienų, kai prekė pasiekia klientą.
8. Visais atvejais laikoma, jog Klientas, pateikdamas užsakymą, yra susipažinęs ir besąlygiškai sutinka su visomis Parduotuvės Taisyklėmis, kaip ir su visomis kitomis prie užsakymo nurodytomis sąlygomis.
9. Sutartis sudaroma ir vykdoma lietuvių kalba.